บริการแก้ไขสารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ (Table of contents)

ข่าวสารคาสิโนออนไลน์ และแจกโปรโมชั่น ที่ง่าย ครบ จบ ในเว็บเดียว

บริการแก้ไขสารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ (Table of contents)

ข้อดีของบริการแก้ไขสารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ

  1. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ของงานวิจัยจากมืออาชีพ จัดรูปแบบตามฟอร์แมตด้วยความเชี่ยวชาญ สามารถตั้งค่าตรงตามคู่มือการทำวิจัยของทุกสถาบัน ตรวจสอบการเว้นวรรค อีกทั้งให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแบบมืออาชีพ
  2. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ที่ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างแท้จริง
  3. ได้สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-กิตติกรรมประกาศ ที่ราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ ผู้ทำมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญหลักการทำวิจัย มีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน
  4. ให้คำปรึกษาได้อย่างผู้รู้จริง เพราะดำเนินการจากประสบการณ์ที่มี จึงสามารถตอบได้ทุกข้อคำถามที่ท่านสงสัย เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ

ราคารับทำส่วนประกอบเล่มวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ มีเกณฑ์ราคา ดังนี้

*หมายเหตุ ท่านสามารถจัดส่งไฟล์เนื้อหาวิจัย เนื้อหาวิทยานิพนธ์ หรือเนื้อหาดุษฎีนิพนธ์ของท่าน บทที่ 1-5 เข้ามาให้ทางร้านตรวจสอบ และประเมินราคาค่าจัดทำส่วนประกอบ เช่น จำนวนหน้าของสารบัญ จำนวนหน้าของสารบัญตาราง และจำนวนหน้าของสารบัญภาพที่ชัดเจนก่อนได้นะครับ โดยทางร้านจะตรวจสอบและคาดการณ์จากจำนวนหน้าของเนื้อหาทุกบทรวมกัน แล้วประเมินราคาจำนวนหน้าส่วนประกอบหน้าต่าง ๆ ที่ต้องจัดทำได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านทราบราคาทั้งหมดก่อนตัดสินใจเริ่มใช้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่อีเมล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *