บริการรับทำพรีเซนเทชั่น (Presentation)

ข่าวสารคาสิโนออนไลน์ และแจกโปรโมชั่น ที่ง่าย ครบ จบ ในเว็บเดียว

บริการรับทำพรีเซนเทชั่น (Presentation)

อดีของบริการรับทำพรีเซนเทชั่น (Presentation)

  1. ได้ไฟล์พรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่ผ่านการสรุปเนื้อหา ด้วยเทคนิควิธีแผนผังความคิด (Mind Map) และจัดทำสื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ ได้ไฟล์พรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่ถูกต้อง มั่นใจได้ 100% ว่าสามารถนำไปนำเสนอด้วยตนเองได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นของการวิจัย นอกจากนี้ไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่ผ่านการสร้างจากเรา จะเป็นไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่ผ่านการตรวจสอบประเด็นของการนำเสนอที่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
  2. ได้ไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่ครบถ้วน มีคุณภาพ เพราะเราทำการสรุปด้วยการศึกษาชิ้นงานวิจัย และสังเคราะห์เหลือแต่ประเด็นที่สำคัญ จัดทำเป็นแผนผังความคิด (Mind Map) เพื่อการนำเสนอ
  3. ได้ไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ที่มีราคายุติธรรม เชื่อถือได้ เพราะเรามีร้านเป็นหลักแหล่งแน่นอน และดำเนินการสร้างพรีเซนเทชั่นด้วยโปรแกรมและเครื่องมือที่ทันสมัยหรือตามที่ผู้ว่าจ้างถนัด
  4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำเสนอที่ดี หรือการนำเสนออย่างมืออาชีพ เพราะการนำเสนองานวิจัยเพื่อสอบซิมโพเซียม สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือเอก นั้นเราจะพิจารณาว่าบุคลิกของท่านเป็นลักษณะใด และควรจะนำเสนอลักษณะใดจึงจะมีคุณภาพและชัดเจนตรงประเด็นมากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่เรามี เราจึงสามารถแนะนำให้กับท่าน เป็นการให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ ว่าท่านควรนำไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) จากเราไปใช้แบบใดจึงจะทำให้การนำเสนอของท่านออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด
  1. ขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation)

เมื่อทางเราได้รับการติดต่อจากท่านและพูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว ทางเราจะทำการติดกลับอีกครั้งทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) ว่าสามารถดำเนินการทำสื่อนำเสนองานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ได้หรือไม่ เนื่องจากเราต้องพิจารณาจากตัวท่านเสียก่อนว่ามีลักษณะบุคลิกแบบใด เหมาะสมกับสื่อพรีเซนเทชั่นที่เราจะดำเนินการทำให้หรือไม่ เพราะท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการอธิบายจากแผนผังความคิด ตัวท่านเองเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด หากท่านไม่เข้าใจในงานของเรา หรือไม่เข้าใจในงานของท่านอย่างชัดเจนถ่องแท้แล้ว ก็คงไม่เกิดประโยชน์ใด จึงต้องใช้เวลาพิจารณาไว้ก่อนล่วงหน้า

  1. จัดส่งข้อมูลเฉพาะ

ท่านต้องจัดส่งรายละเอียดและข้อมูล เช่น คู่มือระเบียบการทำวิจัยของสถาบัน รายละเอียดจากคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา ระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ

  1. การชำระเงิน เพื่อตกลงว่าจ้าง

ทางเราจะออกใบเสนอราคา ตามรายละเอียดของงานที่ท่านต้องการ และลูกค้าชำระมัดจำ จำนวน 1,000.- เพื่อให้เริ่มดำเนินการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) โดยชำระเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

3.1 ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคารหรือผ่านทางตู้เอทีเอ็ม (ATM) หรือเคาน์เตอร์ธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ

3.2 ทำการถ่ายรูปหลักฐานการชำระเงิน เช่น สลิป (slip) ส่งมาที่อีเมล์

3.3 เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินทางอีเมล์หรือ sms เรียบร้อยแล้ว รบกวนรอการตอบกลับจากทางร้าน ไม่เกิน 10 นาที

  1. ดำเนินการทำพรีเซนเทชั่น (Presentation) จนส่งมอบ ระยะเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ อาจจะเร็วกว่านี้หรือช้ากว่านี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้จ้าง

4.1 จัดส่งไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ให้ท่านตรวจสอบก่อนกำหนดส่งงาน 1 วัน หลังจากได้รับไฟล์ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว* ลูกค้าต้องดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง (ขั้นตอนนี้ท่านสามารถแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่จำกัด ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

*หมายเหตุ : ไฟล์ตัวอย่างพรีเซนเทชั่น (Presentation) จะมีลักษณะของการปกปิดข้อความ 20% ทุกหน้า มีการใส่ลายน้ำ และเปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรเป็นรูปแบบเฉพาะของทางร้าน เพื่อป้องกันผู้ไม่ประสงค์ดี

4.2 กรณีมีการแก้ไขไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) หรือเพิ่มเติมไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ทางเราจะใช้เวลาดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 2-3 วันทำการ

4.3 หลังจากปรับแก้ไขไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) เพิ่มเติม ทางเราจะจัดทำส่งไฟล์งานพรีเซนเทชั่น (Presentation) ให้ใหม่ เพื่อให้ท่านตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

  1. การส่งมอบไฟล์งาน

ทางเราจะทำการส่งมอบไฟล์งานต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า หลังจากได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น โดยจะจัดส่งพร้อมแหล่งอ้างอิง และเอกสารแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงรูปภาพประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) เป็นไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้ท่านสามารถอัพเดทข้อมูล และสามารถปริ๊นนำไปส่งอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *